Seitsemän veljestä

Seitsemanveljesta.net on suomalainen, pedagoginen verkkosivusto. Sivuston toteutti Melon Arbus Productions tiiviissä yhteistyössä Nurmijärven museon kanssa. Verkkosivuston tavoitteena on tehdä suomalaisen kirjallisuuden klassikosta Seitsemän veljestä modernille yleisölle helpommin lähestyttävä.

Seitsemän veljestä on suomen kansalliskirjailija Aleksis Kiven ensimmäinen (ja ainoa) romaani. Nykyään sitä pidetään ensimmäisenä merkittävänä suomenkielisen kirjailijan suomenkielisenä teoksena. Jotkut jopa pitävät Seitsemää veljestä kaikkien aikojen parhaana suomenkielisenä romaanina, mutta kirjan julkaisun aikoihin siihen ei suhtauduttu näin positiivisesti. Romaanissaan Kivi kuvaa suomalaisia realistiseen tyyliin, mikä poikkesi rajusti siitä romanttisesta tavasta jolla moni muu kirjailija kuvasi niin kutsuttua tavallista kansaa.

Roolini projektissa oli monipuolinen. Alunperin minut rekrytoitiin Melon Arbus Productionille graafiseksi suunnittelijaksi, jolloin ensisijainen tehtäväni oli luoda rautalankamallit sekä visuaalinen käyttöliittymä sivustolle. Pääsin myös luomaan joitain täydentäviä kuvituksia sivustolle, vaikka en ollutkaan projektin ensisijainen kuvittaja. Suunnitteluvaiheen aikana tehtäviini kuului myös erilaisten mock-up-visualisointien laatiminen, minkä lisäksi pääsin osallistumaan tapaamisiin kehittäjien sekä yhteistyökumppaniemme kanssa.

Myöhemmin pääsin osallistumaan myös sivuston kehittämiseen front-end-kehittäjänä yhdessä muiden kehittäjien kanssa. Muutamien mutkien kautta minun harteilleni jäi sivuston rakenteen suunnitteleminen, ja lopullinen sivusto onkin kokoelma staattisia sivuja, palasteltuna ja koottuna yhteen PHP:n avulla. Sivustolla on joitain pelillisiä ominaisuuksia, mutta pitkälti se koostuu staattisesta tekstistä ja kuvista.

Osana tätä projektia laadin myös saavutettavuusdokumentaatiota hankkeen rahoittajille ja käsittelin sivuston analytiikkaa (johon myös laadin dokumentaation yhteistyökumppaneille). Osallistuin projektiin ensimmäisen kerran keväällä 2019 ja lopullinen sivusto julkaistiin syksyllä 2020. Julkaistu sivusto sijaitsee osoitteessa seitsemanveljesta.net.

Kuvakaappauksia julkaistusta sivustosta.